Home

De stichting Mail it to Malawi zamelt goederen in voor mensen in Malawi die hulp het meest nodig hebben.

Mail it to Malawi werkt samen met de  Nancholi Youth Organisation (NAYO). Voor deze organisatie werken circa 175 lokale vrijwilligers. Deze vrijwilligers bepalen zelf welke mensen in hun directe omgeving de hulp het hardst nodig hebben. Het kan gaan over mensen met ziektes als polio of HIV/AIDS of reuma, maar ook (geestelijk of lichamelijk) gehandicapten, oude mensen of verlaten moeders. De vrijwilligers van NAYO bezoeken deze mensen vrijwel dagelijks.
Mail it to Malawi stelt zich ten doel de levensomstandigheden van deze mensen in Malawi te verbeteren.

De goederen die wij inzamelen:

  • Kleding en schoenen in alle maten en voor alle weersomstandigheden
  • Schoolspullen, schriften, pennen en Engelstalige boeken (alle soorten)
  • Pannen en emmers, niets breekbaars
  • Beddengoed
  • Zeep
  • Zeildoek